Upozornění na placení poplatku za psa

Upozorňujeme držitele psů z Městské části Praha 16, že splatnost místního poplatku za psa na rok 2020 již uplynula.

Pokud nebude místní poplatek uhrazen v dohledné době, může být správcem poplatku zvýšen až o trojnásobek a následně může být pohledávka předána k vymáhání.

Poplatek ze psů je možno uhradit:

  • hotově nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, přízemí, dveře č. 1 (aktuální úřední hodiny k 16.10.2020 jsou pondělí od 8 do 13 hodin a středa od 13 do 18 hodin),

  • poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 19/2019 Sb., o místním poplatku ze psů, v platném znění.

Zveřejněno: 16.10.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1186 x