Kdy a jak uhradit poplatky za psa

Dovolujeme si upozornit držitele psů z Městské části Praha 16, že 31. březen je termín splatnosti místního poplatku za psa. Poštovní poukázky k úhradě tohoto poplatku radotínská radnice nerozesílá. 

Místní poplatek ze psů je možno uhradit:

 • Hotově nebo platební kartou v pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, přízemí, dveře číslo 1 (v těchto úředních hodinách: pondělí a středa 8-12 a 13-18 hodin a pátek 8-12 hodin).

 • Poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy číslo 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, v platném znění.

Roční sazby poplatku:

 • Rodinný dům
  Sazba za jednoho psa 300 Kč, za druhého a dalšího téhož držitele 600 Kč.

 • Ostatní bytové domy
  Sazba za jednoho psa 1 500 Kč, za druhého psa a dalšího téhož držitele 2 250 Kč.

 • Poživatel starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokud nemá jiný příjem, a osoba starší 65 let (rodinné domy a ostatní bytové domy)
  Sazba za jednoho psa 200 Kč, za druhého psa a dalšího téhož držitele 300 Kč.

 • Držitel (právnická osoba) psa určeného a užívaného k hlídání objektů, která je zároveň vlastníkem objektu
  Sazba za jednoho psa 600 Kč, za druhého psa a dalšího 900 Kč. 

Pokud je poplatek vyšší než 600 Kč ročně, lze jej uhradit ve dvou stejných splátkách s tím, že druhá splátka poplatku bude uhrazena nejpozději k 31. 8. Pokud k tomuto datu nebude místní poplatek uhrazen, může být správcem poplatku zvýšen až o trojnásobek a následně může být pohledávka předána k vymáhání.

Poštovní poukázky k úhradě do termínu splatnosti nejsou rozesílány. 

Zveřejněno: 11.02.2021 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 24.02.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 1898 x