Blíží se termín splatnosti poplatku za psy

Držitelé psů musí do 31. března uhradit místní poplatek za svého psa. Pokud je poplatek vyšší než 600 Kč ročně, lze jej uhradit ve dvou stejných splátkách s tím, že druhá splátka poplatku bude uhrazena nejpozději k 31. srpnu.

Pokud nebude k tomuto datu místní poplatek uhrazen, může být správcem poplatku zvýšen až o trojnásobek a následně může být pohledávka předána k vymáhání.

Místní poplatek ze psů je možno uhradit těmito způsoby:

  • Hotově nebo platební kartou v pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, přízemí, dveře číslo 1.

  • Poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy číslo 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, v platném znění.

Více o poplatku za psy v životních situacích
Zveřejněno: 07.02.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1146 x