28 milionů půjde na stavební akce v Šárově kole

Městská část Praha 16 získala z rozpočtu Hlavního města Prahy 28 milionů korun na stavební akce v Šárově kole. Poskytnutí účelové dotace schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy 15. prosince loňského roku.

O projektu, který řeší vybudování ochranného opatření před povodní, jsme již informovali na našich webových stránkách v říjnu roku 2015. „Po více jak roce a půl se mi podařilo přesvědčit zástupce hlavního města Prahy, aby naší městské části byla účelově převedena strategická dotace na stavbu protipovodňových opatření v Šárově kole,“ sděluje Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16 a uvádí argumenty pro tento krok: „důvodem byla skutečnost, že jsme si celý projekt připravili projekčně a při současné komplikovanosti postupů magistrátního Odboru technické vybavenosti například již jen při výběru zhotovitele zadávací dokumentace, nebylo vůbec jasné, kdy dojde k výběru zhotovitele a k vlastnímu zahájení stavby. Takhle si vše, v souladu s platnou legislativou, můžeme maximálně rychle zprocesovat sami.

Oblast Šárova kola se nachází v těsné blízkosti řeky Berounky, zároveň se jedná o příjezdovou komunikaci k rodinným domům, bez chodníku pro pěší, a současně cyklostezku velmi frekventované trasy A1.

V případě, kdy se zvedne hladina Berounky, jsou domy v Šárově kole vystaveny velkému náporu vody. Koryto řeky zde totiž tvoří meandr, ze kterého řeka při vyplavení ohrožuje lokalitu nejen zaplavením, ale i přímým dynamickým náporem vodní masy.

V současné době je třeba odstranit technicky zastaralý a již nefunkční ochranný val, který nemovitosti chránil před povodní do úrovně průtoku Q30 a vybudovat betonovou protipovodňovou zeď, jejíž výška bude jeden až jeden a půl metru. Na místech vjezdů a vstupů do zahrad se budou v případě povodně instalovat mobilní hrazení. Dosavadní val, který je nyní navršen podél silnice, bude odbagrován a na jeho místě vznikne 1,5 metru široký chodník. Chodci tak už nebudou nuceni ulicí kličkovat mezi cyklisty a automobily. Součástí plánované stavby je i vybudování chybějící splaškové kanalizace.

V projektovém řešení koncipovaném jako ochrana celé oblasti před průtokem Berounky v úrovni padesátileté vody je pamatováno na všechny zmíněné problémy včetně technického řešení průchodů a napojení odboček splaškové kanalizace k jednotlivým domům přes podzemní část protipovodňové ochranné stěny.

Se všemi projekty byli obyvatelé ulice Šárovo kolo seznámeni. "Výstavba protipovodňových stěn v těsné blízkosti přilehlých nemovitostí vyžaduje naši plnou spolupráci s místními obyvateli, proto již v době projekční přípravy i před zahájením výstavby je počítáno s organizační schůzkou,“ dodává Hanzlík. Předpokládané zahájení realizace je na podzim letošního roku.

Šárovo kolo v Praze-Radotíně - příjezdová komunikace k domům, bez chodníku pro pěší a cyklostezka v jednom. Vše v těsné blízkosti řeky Berounky; 11.1.2017
Šárovo kolo v Praze-Radotíně - příjezdová komunikace k domům, bez chodníku pro pěší a cyklostezka v jednom. Vše v těsné blízkosti řeky Berounky; 11.1.2017

Zveřejněno: 11.01.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 5036 x