Usnesení zastupitelstva č.12

Bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1706/1 v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1706/13 o výměře 8 m2 z vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 do podílového spoluvlastnictví Ing. Drahoslavy Šťovíčkové a Ing. Martina Šťovíčka, Praha-Radotín, v souvislosti s nápravou chybného zákresu do pozemkové mapy a následně i do digitální katastrální mapy

Číslo zastupitelstva: 14
č. 12
Ze dne 29.03.2021

s o u h l a s í

s bezúplatným převodem části pozemku parc.č. 1706/1 v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1706/13 o výměře 8 m2 z vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 do podílového spoluvlastnictví Ing. Drahoslavy Šťovíčkové a Ing. Martina Šťovíčka, oba bytem Praha-Radotín, v souvislosti s nápravou chybného zákresu do pozemkové mapy a následně i do digitální katastrální mapy.

Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 90 x