Usnesení zastupitelstva č.10

Bezúplatný převod movitého majetku do vlastnictví organizační složky státu Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, IČ: 70886288, Sokolská 1595/62, Praha 2 a do užívání hasičské stanice č. 8 - Radotín, V Sudech 511/1, Praha-Radotín

Číslo zastupitelstva: 13
č. 10
Ze dne 20.01.2021

s o u h l a s í

s bezúplatným převodem movitého majetku Městské části Praha 16 organizační složce státu Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČ: 70886288, Sokolská 1595/62, Praha 2 a do užívání hasičské stanice č. 8 - Radotín, V Sudech 511/1, Praha-Radotín  účinností od 1. ledna 2021, a to dle přehledu movitého majetku, provedeného ke dni 13. listopadu 2020.
Zveřejněno: 27.01.2021 – Martina Stará ; Přečteno 202 x