• Další dopravní změny kvůli uzavřené Zderazské ulici, kde pokračuje výstavba inženýrských sítí

  12.09.2019 / Od pondělí 16. září už nebude možné využívat neoficiální objízdnou trasu Otínskou ulicí. Průjezd z Radotína směrem na Třebotov bude jednosměrně umožněn oblastí Viniček. Autobusová doprava bude obousměrně převedena do ulice V Sudech (linky 309 a 313).
 • Kácení kolem železniční dráhy

  06.09.2019 / Správa železniční dopravní cesty upozorňuje na zahájení přípravných prací pro výstavbu koridoru v rámci stavby „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“. Městské části Praha 16 byl doručen dopis, v němž společnost Eurovia CS informuje o kácení dřevin kolem železniční dráhy v Radotíně. Práce by měly začít v průběhu září.
 • Odchyt toulavých koček: 6. - 8. září

  30.08.2019 / Ve dnech 6. – 8. září bude v Radotíně prováděn odchyt toulavých koček. Následně budou kočky kastrovány. Odchyt se uskuteční v oblasti ulic Topasová, Radkovská (od křižovatky s Živcovou směrem k okruhu) a Živcová (od křižovatky s Topasovou).
 • Uzavírka v ul. K Mlíčníku ve Zbraslavi

  30.08.2019 / Z důvodu stavby přípojky vody, kanalizace, elektro a plynu pro pozemek č. parc. 741/2 k.ú. Zbraslav, dojde v termínu od 2. do 21. září k uzavírce v ulici K Mlíčníku v úseku: (Meliorační – Pod Třešňovkou)
 • Nová moderní kotelna v Radotíně - další krok k projektu "Centra Radotín"

  22.08.2019 / 11. července byla na starém Sídlišti v Radotíně otevřena nová kotelna. Předání se zúčastnili představitelé Městské části Praha 16 a společnosti Veolia Energie. Přemístění kotelny z původní lokality u ulice Na Betonce významně pomůže k rozvoji Radotína - jde o další krok k realizaci velkého stavebního projektu "Centra Radotín". 
 • Lepší rozlišení zastávek na terminálu

  16.08.2019 / V lednových Novinách Prahy 16 jsme přinesli zprávu o novém značení autobusových zastávek v uzlu Nádraží Radotín, a to písmeny A až F.
 • "Centrum Radotín" - další krok

  13.08.2019 / Ve dnech 19. 8. až 23. 8. 2019 bude v oblasti náměstí Osvoboditelů prováděn geologický průzkum znečištění horninového prostředí.
 • Velkoobjemový odpad

  05.08.2019 / Harmonogram přistavení kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v Radotíně od září do prosince 2019. Sběr je financován Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován společností Pražské služby, a.s.
 • Svoz bioodpadu

  05.08.2019 / Říjnové a listopadové termíny svozu bioodpadu financovaného Hlavním městem Prahou.
 • Hromadná doprava během triatlonového závodu

  23.07.2019 / V sobotu 27. července se uskuteční  triatlonový závod FORD CHALLENGE PRAGUE. Kromě dopravních uzavírek, o nichž jsme již informovali, dojde i k omezení městské hromadné dopravy.