Dvůr za Korunou chystá pestrý program

Do finále spěje stavba budov za Korunou, pro které radotínská radnice získala čtyři různé dotace. Rozjezd je plánován na konec letošního léta. Srdcem dvora se stane komunitní centrum s bohatým programem. 

Na stavbu souboru budov s rozmanitým využitím radotínská radnice vyjednala bezmála 90 milionů korun. „Jedná se o unikátní propojení prostředků ze čtyř různých zdrojů a v jeden čas, které nám pomohly vyřešit několik problémů najednou. Policii díky tomu dostaneme z problémové zátopové oblasti do centra Radotína, umělecká škola se přestěhuje do vlastních prostor a komunitní centrum spolu s Domem na půli cesty pomůže městské části v sociální oblasti,“ říká radotínský starosta Karel Hanzlík. 

Vnitroblok za historickou budovou Koruny se kompletně mění. První budova sousedící s Korunou nabídne na sklonku léta komunitní centrum s kavárnou a dalšími prostory, v nichž naleznou senioři, rodiny s dětmi nebo mládež zázemí pro nejrůznější aktivity. K dispozici budou mít i velký dvůr s posezením, altánem a terasou. Na konci podlouhlé budovy komunitního centra vznikne Dům na půli cesty. Jeho dva byty poskytnou zázemí až osmi čerstvě dospělým lidem, kteří vyrůstali v dětském domově a pod dohledem poradců a psychologů se vydávají do běžného života. Velkou podporou by jim měl být i čilý komunitní život na dvoře a možnost připojit se k aktivitám.

Budovy za Korunou zahájí provoz na přelomu letošního léta a podzimu. 
Vizualizace: Grido
Budovy za Korunou zahájí provoz na přelomu letošního léta a podzimu. 
Vizualizace: Grido

Hned vedle Domu na půli cesty vzniká nová služebna místního oddělení Policie ČR. Přestěhuje se sem ze složitě dostupné lokality ve Výpadové ulici. Poslední díl nového komplexu čtyř propojených budov uzavírajících dvůr za Korunou bude patřit radotínské základní umělecké škole. Ta sem přemístí všechny činnosti, které dosud nabízela v učebnách mimo své hlavní sídlo ve Zderazské ulici. Do nové „zušky“ budou chodit žáci navštěvující taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Hudebníci zůstanou ve Zderazské ulici, ale v nové budově za Korunou budou mít k dispozici sál pro své koncerty.

Do komunitních částí nového souboru budov i do základní umělecké školy budou návštěvníci vcházet ze dvora nebo z ulice před Korunou. Policisté využijí přístup a parkování z druhé strany, v sousedství nedávno dokončené hasičské zbrojnice v Karlické ulici. 


Radotínská radnice sehnala čtyři dotace na čtyři různé budovy, které společně obklopují dvůr za Korunou. „Díky spojení investic do jedné stavby se podařilo ušetřit mnoho prostředků. Kdyby stavby vznikaly samostatně, náklady na jejich pořízení by byly mnohem vyšší,“ říká Miroslav Knotek, radotínský místostarosta. Jaké dotace radnice pro stavby vyjednala?

  • Komunitní centrum: 13,5 milionu korun z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (fond EU)
  • Dům na půli cesty: 17,3 milionu korun z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (fond EU)
  • Základní umělecká škola: 25 milionů korun z kapitoly školství hlavního města Prahy
  • Služebna Policie ČR: 34 milionů korun z kapitoly bezpečnosti hlavního města Prahy

Komunitní centrum: Fajn nový dvůr Koruna
Bohatý program pro všechny generace plánuje komunitní centrum, které bude srdcem celého nového komplexu za Korunou. „Nabídneme další aktivity, na které nebyl v Koruně prostor – aktivní zábavu, vzdělávání, relaxaci a náplň pro volný čas seniorům, mládeži, rodinám s dětmi a také teenagerům. V tomhle unikátním Fajn novém dvoře bude prostě všem dobře!“ říká Dana Radová, která vedle Kulturního střediska u Koruny povede i Fajn Nový Dvůr Koruna, jak se bude komunitní centrum jmenovat. 

Hned u vstupu do dvora z chodníku před Korunou bude k dispozici kontaktní nízkoprahové centrum. Poslouží také jako rozcestník komunitního centra a zájemce bude informovat o široké nabídce aktivit a činností různých spolků nejen ve dvoře samotném, ale i v celém Radotíně. „Prostor mohou k posezení využít děti čekající na své kroužky, dají si tu čaj a v bezpečí udělají úkoly do školy,“ říká Dana Radová. Rodiče čekající na děti zde mohou v klidu pracovat na počítači a využít kancelářské zázemí. Senioři si zde nechají vytisknout nejrůznější formuláře a jiné tiskoviny, pracovníci jim mimo jiné poradí s on-line nákupem nebo s nečekanými životními situacemi. Zájemci si zde vyzvednou kuželky, vybavení na stolní tenis nebo ke grilování. 

Kontaktní centrum bude hned u vchodu do dvora. 
Vizualizace: Grido
Kontaktní centrum bude hned u vchodu do dvora. 
Vizualizace: Grido

Komunitní kavárna 
Ve stejné budově o kousek dál směrem do dvora vznikne komunitní kavárna s nápoji a lehkým občerstvením. Dětem nabídne zdravé svačiny i deskové hry. Zájemci budou mít k dispozici klavír nebo si poslechnou hudbu z gramofonu. Návštěvníci si v kavárně také mohou číst knihy z miniknihovny, luštit křížovky, houpat se v houpacích i závěsných křeslech, namalovat si svůj hrneček, v nabídce se objeví i další zajímavé aktivity. 

Bohaté vybavení komunitního centra se propojí s chystaným pravidelným programem pro všechny generace. Ten se bude odehrávat v přízemí, na dvoře i v prvním patře, které nabídne malý sál a několik učeben. „Na provozování všech těchto aktivit jsme obdrželi dvouletý grant od hlavního města v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve výši přesahující 4 miliony Kč,“ sděluje Dana Radová. 

Komunitní kavárna nabídne posezení s hudbou, hrami i další aktivity. 
Vizualizace: Grido
Komunitní kavárna nabídne posezení s hudbou, hrami i další aktivity. 
Vizualizace: Grido

Jeden z pravidelných programů dostane název Mladá scénka. Povedou ho mim a učitel radotínské základní školy Michal Hecht spolu s loutkoherečkou Miladou Čechovou. Zaměří se na složité životní situace mladých lidí a na jejich řešení prostřednictvím divadla. Program Chytrá hlavička se zase bude věnovat vzdělávání dětí a celých rodin v nepříznivé sociální situaci. Součástí bude doučování žáků z radotínské základní školy pod odborným pedagogickým dohledem. Využijí ho třeba děti samoživitelek, které si nemohou dovolit platit za běžné doučování. Aktivita Koruna kvete využije venkovní zázemí včetně zahradního altánu. Děti a dospělí se zde budou věnovat nejen environmentální výchově, bylinkovým či květinovým kontejnerům ve dvoře i na svých balkonech, ale také péči o malá domácí zvířata. Nebudou zde proto chybět králíci, akvárium, morčata nebo andulky. 

Program na dvoře 
Velkou proměnou projde do léta také samotný dvůr za Korunou. Vznikne na něm zázemí pro příjemné posezení, občerstvení, relax i sportovní aktivity. Stará budova dostane namísto točitého schodiště velkou terasu, která část dvora zastřeší. „Na dvoře plánujeme malé koncerty, divadelní představení na terase, ke koupi bude točená zmrzlina a další překvapení. Vzniká tu také prostor pro aktivity radotínských spolků a všech aktivních lidí, kteří chtějí rozvíjet komunitní život v Radotíně. Připravujeme první společné setkání všech dobrovolníků a zájemců o spolupráci na začátek léta a těšíme se na společné nápady a akce,“ říká Dana Radová. 

Poslední dvě nabídky komunitního centra vytvoří klub her zaměřený na deskové i jiné hry – například na stolní tenis či kuželky. A také Seniorská škola, která naláká starší generaci na vzdělávání nebo pohybové aktivity, jako jsou kalanetika nebo jóga. Zájemcům vyjde vstříc také při jednání s úřady. Lektoři pro všechny aktivity budou k dispozici každý pracovní den v odpoledních hodinách. 

„Z široké nabídky aktivit je patrné, že se komunitní centrum postará o ty, kteří potřebují nejrůznější podporu a v běžném životě nemají neustále po ruce někoho, kdo by jim v různých životních situacích pomohl. Centrum bude spojovat lidi různého věku i odlišných zájmů a potřeb,“ říká starosta Karel Hanzlík.

ZUŠ získá sál, polepší si výtvarka i tanec
Jednu z budov v novém komplexu za Korunou obsadí radotínská základní umělecká škola. Na nové prostory se může těšit výtvarný a taneční obor, v přízemí vzniká malý koncertní sál. Výuka hry na nástroje bude pokračovat ve Zderazské ulici. Žáci a jejich rodiče se poprvé do nových prostor podívají v září, kdy začne nový školní rok.

Na novou budovu se velmi těšíme. Největší posun vidím v tom, že budeme konečně ve svém,“ říká ředitel školy Pavel Motlík. Díky novému objektu už nebudou žáci využívat historickou budovu Koruny ani učebnu gymnázia. „Zuška“ bude fungovat na dvou místech – v právě dokončované stavbě ve Zderazské ulici.

Nové prostory přinesou vyučovaným oborům nové možnosti. „Žáci výtvarného oboru budou mít možnost seznámit se s  rozmanitými výtvarnými technikami. Posledních několik let to nebylo možné, protože výtvarný obor fungoval v  pronajaté učebně na Gymnáziu Oty Pavla,“ vysvětluje Pavel Motlík. Ředitel školy proto očekává díky novému zázemí zvýšení zájmu o výtvarný obor.

Základní umělecká škola škola se usídlí hned vedle nové policejní služebny. Ta bude mít vchod ze směru od hasičárny, žáci naopak budou ke své škole přicházet přes dvůr za historickou Korunou. Ten dostane nové spojení s chodníkem v Karlické ulici.

Do základní umělecké školy se bude vstupovat ze dvora,
policie využije přístup od hasičské zbrojnice. 
Vizualizace: Grido
Do základní umělecké školy se bude vstupovat ze dvora, policie využije přístup od hasičské zbrojnice.
Vizualizace: Grido

V  podkroví nové budovy dělníci dokončují taneční sál. Samostatnou učebnu získá v  prostředním patře výtvarný obor, který bude mít k dispozici mimo jiné keramickou pec a  sklad materiálu. Na stejném podlaží se objeví učebna hudební nauky. Přízemí budovy zabere malý sál s pódiem, který k výuce využije literárně-dramatický obor. „Kromě toho se v sále budou konat zkoušky větších hudebních souborů a  určitě se tam bude odehrávat celá řada menších koncertů. Výtvarný obor najde v sále prostor pro pořádání výstav,“ popisuje plány ředitel Pavel Motlík.

Škola pořádá každoročně okolo 30 veřejných koncertů a  vystoupení, na která si musela pronajímat různé sály. „Většinu z  nich budeme realizovat v našem novém sále a větší koncerty a  vystoupení budeme i  nadále pořádat v aule základní školy nebo v sále kulturního střediska,“ uvádí Pavel Motlík.

Na dvoře vznikne terasa, která bude sloužit také jako pódium. 
Vizualizace: Grido
Na dvoře vznikne terasa, která bude sloužit také jako pódium.
Vizualizace: Grido

Umělecká výuka začala v Radotíně v  roce 1955. Jako první přišly na řadu hodiny klavíru a  houslí. Od roku 1967 nabízí výuku nejen hudby, ale také výtvarné výchovy, tance a  literárně-dramatické vzdělávání. „Z  hudebních nástrojů je v  poslední době velký zájem o  hru na saxofon, kytaru klasickou, elektrickou i  basovou a  bicí nástroje. Poptávka je také o  taneční i  výtvarný obor a  zdá se, že po návratu z  mateřské dovolené učitelky z  literárně-dramatického oddělení je opět větší zájem i  o  tuto výuku. V  podstatě se dá říct, že ve všech oborech je zájem o něco větší, než jaký můžeme uspokojit,“ uzavírá Pavel Motlík.

Petr Buček

Koruna ze dvora, 11.5.2021:Průběh stavby můžete sledovat v této fotogalerii
Zveřejněno: 12.05.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2227 x