Projekt revitalizace Centrum Koruna

Loga EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR
Polyfunkční stavba čtyř samostatných funkčních celků (Kulturně komunitní centrum Koruna, Dům na půli cesty Koruna, Policie ČR, Základní umělecká škola) byla zahájena v lednu roku 2020. 

Výběrové řízení na zastavovací podmínky Centrum Koruna: 
 • schváleno 7.12.2011, usnesení č. 354,
 • stanovení pořadí soutěže usnesení č. 434 z 21.3.2012.
Architekt:  Grido, architektura a design – Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Ing. arch. Ladislav Vendel
Hlavní projektant: Deltaplan, Ing. Petr Kniha

Vizualizace: 

Vizualizace Kulturně-komunitního centra Koruna Vizualizace Kulturně-komunitního centra Koruna

Realizace: 1/2020 - 6/2021
Dodavatel: Albet stavební
Informace o veřejné zakázce: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/centrum-koruna-radotin-stavba
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 91 mil. 

Financování: 
 • Kulturně komunitní centrum Koruna 
  13,5 mil. Kč včetně DPH z Operačního programu Praha - pól růstu + spoluúčast MČ Praha 16: 1,5 mil. Kč včetně DPH

 • Dům na půli cesty Koruna 
  17,3 mil. Kč včetně DPH z Operačního programu Praha - pól růstu ČR + spoluúčast MČ Praha 16: 1,9 mil. Kč včetně DPH

 • Policie ČR – 35 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy

 • ZUŠ – 25 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy

Název projektu: Kulturně komunitní centrum KORUNA

Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000920

Hlavní cíl projektu/operace:

Realizace projektu spočívá ve vybudování nových prostorů pro zajištění možnosti konání sociálně zaměřených aktivit, komunitního setkávání a vzdělávání. Nové kulturně komunitní centrum bude poskytovat aktivity zaměřené na posilování místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování.

Prostřednictvím vybudování nového kulturně komunitního centra v návaznosti na dosavadní kulturní centrum vzniknou nové potřebné prostory pro zajištění následné realizace sociálních, kulturních, pohybových, informačních a vzdělávacích aktivit.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Finanční podpora projektu bude 13,5 mil. Kč včetně DPH.

Název projektu: Dům na půli cesty KORUNA

Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921 

Hlavní cíl projektu/operace:

Cílem projektu je vybudování vhodných prostorů pro umožnění provozu nové sociální služby, která bude poskytovat ubytování, společenské prostředí, terapeutickou činnost a pomoc při  obstarávání osobních záležitostí pro mladé osoby začínající obtížný vstup do samostatného života.

Předmětem projektu je vybudování nového Domu na půli cesty KORUNA. Sociální služba bude zaměřena na sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby. Výstupem projektu bude nový prostor s nabídkou přechodného ubytování a žádoucích návazných sociálně aktivizačních služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Finanční podpora projektu bude 17,3 mil. Kč včetně DPH.


Související články k tématu Kulturně komunitního centra Koruna


 • Stavba kulturně komunitního centra, 11.5.2021

  12.05.2021 / Ve vnitrobloku za Kulturním střediskem „U Koruny“ pokračuje stavba Kulturně komunitního centra Koruna, služebny Policie České republiky, nových prostor pro základní uměleckou školu i Domu na půli cesty. Podívejte se na několik snímků ze dvora, které jsme pořídili 11. května 2021.
 • Dvůr za Korunou chystá pestrý program

  12.05.2021 / Do finále spěje stavba budov za Korunou, pro které radotínská radnice získala čtyři různé dotace. Rozjezd je plánován na konec letošního léta. Srdcem dvora se stane komunitní centrum s bohatým programem.
 • Policejní ředitel: Těšíme se na kvalitní zázemí

  12.05.2021 / David Körner, ředitel Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha II, pod které spadá také radotínská policejní služebna, vysvětluje výhody nového zázemí v sousedství dobrovolných hasičů.
 • Stavba kulturně komunitního centra 1.4.2021

  01.04.2021 / Ve vnitrobloku za Kulturním střediskem „U Koruny“ se pokračuje na stavbě Kulturně komunitního centra Koruna, služebny Policie České republiky, nových prostor pro Základní uměleckou školu Klementa Slavického i Domu na půli cesty. Podívejte se, jak vypadá stavba k 1. dubnu.
 • Stavba Kulturně komunitního centra, 16.3.2021

  16.03.2021 / Ve vnitrobloku za Kulturním střediskem „U Koruny“ pokračuje stavba Kulturně komunitního centra Koruna, nové služebny Policie České republiky, prostor pro Základní uměleckou školu Klementa Slavického i Domu na půli cesty.
 • Stavba Kulturně komunitního centra Koruna

  25.01.2021 / Největší letošní akcí je dokončení revitalizace vnitrobloku za Kulturním střediskem "U Koruny", které se nachází na náměstí Osvoboditelů. Stavba spojuje čtyři samostatné projekty, jichž realizace probíhá ve stejný čas.
 • Návštěva stavby kulturně-komunitního centra

  21.12.2020 / V příštím roce by se policisté z místního oddělení v Radotíně měli přestěhovat do nových prostor u Koruny. Rozestavěnou budovu si proto v uplynulém týdnu přijeli prohlédnout zástupci Policie ČR.
 • Fotogalerie: Kulturně komunitní centrum Koruna

  27.11.2020 / Pár snímků ze stavby KKC Koruna, kde vzniknou prostory nejen pro společenské aktivity, zázemí pro "starou" Korunu, ale i pro základní uměleckou školu a Policii České republiky. V části objektu jsou instalována okna a prosklení, dokončeny jsou vnitřní příčky a rozvody.
 • Fotogalerie: KKC Koruna, přechod ve Výpadové, cyklověž

  05.11.2020 / Malá fotogalerie několika staveb, které v Radotíně právě probíhají. Ať se jedná o Kulturně komunitní centrum Koruna, přechod pro chodce ve Výpadové ulici nebo o umístění cyklověže v areálu radotínského nádraží.
 • Fotogalerie: KKC Koruna; 2.10.2020

  05.10.2020 / Jak postupuje projekt Kulturně komunitního centra Koruna? Stav k 2. říjnu 2020.
12

Zveřejněno: 25.02.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2020 x