Havelské posvícení

Vážení příznivci Havelského posvícení,

termín pro letošní ročník vychází na víkend 8. - 9. října. Registrace pro prodejce byla možná až do 30.6.2022. 

Přihlašovací formulář byl k dispozici pod tímto odkazem. Jednal se o jediný způsob přihlášení na Havelské posvícení v Radotíně. 

Děkujeme za projevený zájem a těšíme se na všechny přihlášené prodejce.


Co nám prozradila Wikipedie…
Posvícení je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. 
Výroční slavnost posvěcení kostela se také často označuje jako výroční pouť či prostě pouť – tento název se přenesl i na zábavu, která takovou oslavu doprovázela. Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční zábavy a průvody s maskami. Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské posvícení nebo také císařské posvícení nebo hody. V některých vsích pak si podaní slavili oboje hody - svoje původní a ještě císařské. V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data. V dnešní době se však stále více stává, že se vesničané sami mezi sebou dohodnou, kdy si posvícení udělají, a tak ho mohou mít každý rok v jiném datu.

O sv. Havlovi a radotínském posvícení

Logo radotínského posvícení

Protože sv. Havel není biblickou osobou, o jeho životě a činech neví téměř nikdo nic. Pocházel z Irska a vydal se na misii do Galie. V roce 612 sv. Havel a jeho druh sv. Magnus založili blízko Bregenze poustevnu. Za uzdravení své dcery postavil tamní vévoda Gunza velký klášter, pojmenovaný po sv. Havlovi. Okolo kláštera vzniklo město Sant Gallen, dnešní centrum švýcarského kantonu. Sv. Havel zemřel před rokem 650. K jeho jménu se váže i vrch nad Zbraslaví (Havlín), kde v roce 1115 byla na jeho památku postavena kaple, později kostel.

Svátek sv. Havla byl už od středověku pro mnohé nepříjemnou připomínkou. K svátkům sv. Jiří a sv. Havla měli totiž sedláci povinnost odvádět vrchnosti za držení půdy nejen úrok, ale i naturálie jako maso, slepice, kuřata, vejce. Rovněž dlužníci, kteří si vypůjčili peníze od židů, museli půjčený obnos s patřičným úrokem vrátit.

Tradiční posvícenská slavnost s hostinou a veselicí připadala v Radotíně na 16. října. Původní církevní oslava na paměť posvěcení kostela se časem změnila v podzimní výroční slavnost a bývala vedle dožínek další oslavou sklizně, oslavou vyvrcholení zemědělského roku. V Radotíně se tedy slavívalo od nepaměti, ale po válce si na posvícení málokdo vzpomněl.

Vše se změnilo 17. října roku 1998. V devět hodin se rozezněly zvony, poté trubači z kostelní věže oznámili zahájení posvícení. V deset hodin sloužil pan páter bohoslužbu slova ve zcela zaplněném kostele. Po skončení bohoslužby ministranti nabízeli posvícenské koláčky, šátečky a jiné cukroví.

Stánkaři vystavovali a prodávali perníky a pouťové pečivo, kvalitní umělecké řemeslné zboží, výrobky z kůže i keramiku. Nechyběly ani stánky s medovinou a svařeným vínem. Své umění předvedla skupina historického šermu, na břehu Berounky zdarma vozili členové Tarpan Clanu děti na koních. Před bistrem U Ondřeje ocenili nejmenší návštěvníci kolotoče a houpačky, dospělí zase zabijačkové speciality.

Od toho roku se slaví Havelské posvícení každoročně, od roku 2008 dokonce po oba víkendové dny.

Tato kulturní akce si získala ohlas nejen u radotínských občanů, ale i v širokém okolí. Po celý víkend mohou návštěvníci, nejen v ulicích Václava Balého a Loučanská, ale i na přilehlých trávnících a dvou pódiích, sledovat různá zajímavá vystoupení. V předchozích letech to byli např. – kouzelník, pěvecké sbory, skupina historického šermu, divadelní spolky Gaudium a Rozmarýn, kapela studentů místního gymnázia, hudební, divadelní a taneční skupiny, děti ze ZUŠ, mateřské školy a mnozí další. 

Doprovodnou součástí akce jsou také stánky, ve kterých prodejci nabízejí výrobky tradičních řemesel a občerstvení. Snahou pořadatele je zachovat staročeskou náladu pořádané akce, k čemuž přispívají i někteří prodejci, kteří vyzdobují své prodejní stánky velmi kreativně a mnozí jsou oblečeni do stylových oděvů. Během posvícení bývá otevřena i Místní knihovna Radotín, kde probíhá Den otevřených dveří spojený s bazarem knih.
Zveřejněno: 06.06.2019 – Eva Javorská   |   Aktualizováno: 21.09.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 23478 x