Usnesení zastupitelstva č.13

I. Záměr směny části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Praha-Radotín, Otakara Šupáčka, Řevnice a Dany Šupáčkové, Řevnice, včetně finančního vyrovnání rozdílu ve výměře směňovaných pozemků ze strany Městské části Praha 16 II. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi budoucí první směňující Městskou částí Praha 16 a budoucími druhými směňujícími Janem Šupáčkem, Praha-Radotín, Otakarem Šupáčkem, Řevnice, a Danou Šupáčkovou, Řevnice, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Otakara Šupáčka a Dany Šupáčkové

Číslo zastupitelstva: 13
č. 13
Ze dne 20.01.2021

I. s o u h l a s í 

se záměrem směny části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Praha-Radotín, Otakara Šupáčka, Řevnice, a Dany Šupáčkové, Řevnice, včetně finančního vyrovnání rozdílu ve výměře směňovaných pozemků ze strany Městské části Praha 16.

II. s o u h l a s í 

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi budoucí první směňující Městskou částí Praha 16 a budoucími druhými směňujícími Janem Šupáčkem, Praha-Radotín, Otakarem Šupáčkem, Řevnice, a Danou Šupáčkovou, Řevnice, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Otakara Šupáčka a Dany Šupáčkové. 

Zveřejněno: 27.01.2021 – Martina Stará ; Přečteno 198 x