Usnesení zastupitelstva č.13

I. uznání vlastnického práva pana Pavla Turka, Praha-Radotín, k pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2, který je evidován v katastru nemovitostí v duplicitním vlastnictví s Hlavním městem Prahou se svěřenou správou Městské části Praha 16 II. koupě pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 337/23/2020

Číslo zastupitelstva: 14
č. 13
Ze dne 29.03.2021

I.  s o u h l a s í 

s uznáním vlastnického práva pana Pavla Turka, Praha-Radotín, k pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2, který je evidován v katastru nemovitostí v duplicitním vlastnictví s Hlavním městem Prahou se svěřenou správou Městské části Praha 16.

 

II.  s o u h l a s í 

s návrhem koupě pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 337/23/2020.
Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 102 x