Usnesení zastupitelstva č.17

Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16

Číslo zastupitelstva: 13
č. 17
Ze dne 20.01.2021

b e r e  na  v ě d o m í

informaci o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16.

Zveřejněno: 27.01.2021 – Martina Stará ; Přečteno 206 x