Usnesení zastupitelstva č.3

Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2020

Číslo zastupitelstva: 14
č. 3
Ze dne 29.03.2021

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2020.

Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 88 x