Usnesení zastupitelstva č.18

Informace o investiční výstavbě v Radotíně

Číslo zastupitelstva: 13
č. 18
Ze dne 20.01.2021

b e r e  na  v ě d o m í   

informaci o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích v Radotíně.
Zveřejněno: 27.01.2021 – Martina Stará ; Přečteno 228 x