Usnesení zastupitelstva č.4

Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 1/2021 do čísla 3/2021

Číslo zastupitelstva: 14
č. 4
Ze dne 29.03.2021

b e r e  n a  v ě d o m í

úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 1/2021 do čísla 3/2021.

Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 91 x