Investovalo se do zateplení budov městské části

Ve druhém pololetí roku 2015 se v Radotíně realizovaly hned tři projekty snížení energetické náročnosti objektů, které jsou ve vlastnictví Městské části Praha 16.

Zateplení bytových domů Sídliště 1069-1071, 23.12.2015Z vlastních prostředků se financovalo zateplení bytových domů Sídliště 1069-1071. Práce na této stavbě byly zahájeny v závěru října, její převzetí (bez závad) proběhlo 8. prosince. Nyní je tedy v novém kabátě již celá linie bytových domů podél Karlické ulice. Stejně jako u sousedních objektů, i zde se zateplovalo od soklu suterénu až po střechu. Ta je díky tomu zcela nová, včetně odvodnění. Vzhledem k tomu, že zateplované domy jsou součástí dlouhého bloku, byla zvolena stejná barevná kombinace fasády – v odstínech béžové a oranžové. Práce prováděla firma, která zvítězila ve výběrovém řízení: Alegra s.r.o. z Prahy 8, jejich konečná cena byla 3 013 275 Kč bez DPH.

„S ohledem na dobré hospodaření mohlo být zateplení bytových domů provedeno z prostředků městské části. Další dvě akce bylo možné realizovat díky tomu, že se nám podařilo zajistit financování z prostředků Evropské unie v rámci Fondu soudržnosti a z Operačního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR,“ předesílá starosta Městské části Praha 16, Mgr. Karel Hanzlík

Zateplení Kina Radotín, 23.12.2015Projekt snížení energetické náročnosti budovy Kina Radotín realizovala firma Nikastav spol. s r.o. Ta zahájila práce již v druhé polovině září. I kino se zateplovalo kompletně celé, včetně ploché střechy. Právě práce na ní musely proběhnout tak, aby veškerá technika kina, která je zde umístěna, zůstala v době promítání funkční. Zateplení v tomto případě probíhalo o něco pomaleji i proto, že se v průběhu stavby měnily některé plánované postupy. Například bylo nutné najít jiný, tenčí materiál se stejným koeficientem tepelného odporu pro jednu z bočních stěn (obě jsou situované do soukromých zahrad). Původní síla plánovaného polystyrenu by totiž příliš zúžila průjezd mezi samotným kinem a sousedním domem. Také bylo třeba pro nové odvodnění střechy přebudovat jeho podzemního napojení na dešťovou kanalizaci. Takže ačkoliv se zde s prací začínalo dříve, k předání došlo ve stejný den jako na starém sídlišti, tedy 8. prosince. Konečná cena je v tomto případě 2 142 415 Kč bez DPH.
Více fotografií ZDE

Zateplení DPS Na Benátkách, 23.12.2015Poslední zahájenou stavbou bylo zateplení domu s pečovatelskou službou v ulici Na Benátkách, které prováděla firma XEDOS, s.r.o. Tady byla střecha hotová, vedle pláště budovy se tu ale zateplovala i podlaha půdy a stropy sklepů a přízemního přístavku u vchodu. Také se měnily všechny vnější nezaizolované dveře a instalovaly sítě proti hmyzu na sklepní okénka, aby mohla zůstat trvale otevřena a odvětrávala tak suterén. Ač poslední zahájená, byla tato stavba předána investorovi, tedy městské části, jako první, a to 30. listopadu. Cena této akce byla 1 048 993 Kč bez DPH.
Více fotografií ZDE

Ve všech případech se jako izolant používal polystyrén, pouze u domu s pečovatelskou službou se pro zateplení půdy a stropů sklepa volily desky z minerální vaty.

„Tím se nám podařilo zateplit téměř všechny budovy ve vlastnictví městské části, zbývá jeden velký bytový dům na sídlišti a přiléhající objekt správy obecních nemovitostí,“ shrnuje Mgr. Hanzlík.
Zveřejněno: 13.01.2016 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 5549 x