Jak to bude s jezery?

Jak jsme již informovali v článku Kauza Radotínská jezera, rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 20.6.2013 o pořízení nové změny územního plánu lokality na soutoku Vltavy a Berounky, a to na základě návrhu radotínské radnice a petice místních a lahovických občanů.

Z podnětu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vznikla v listopadu pracovní skupina složená ze zástupců tohoto subjektu, Městské části Praha – Zbraslav a Městské části Praha 16. Za naši městskou část jsem byl z pověření Rady městské části delegován do pracovní skupiny osobně já.

Bylo rozhodnuto, že rekreační oblast na soutoku Vltavy a Berounky bude řešena ve dvou studiích. První studie bude řešit pouze oblast na levém břehu Berounky tj. radotínskou část mezi ulicí Výpadovou a řekou Berounkou, a bude ji zadávat a projednávat naše městská část. Druhou studii, která bude zahrnovat celý soutok Vltavy a Berounky, včetně zbraslavské strany Berounky, bude zpracovávat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Na základě podnětů jednotlivých členů pracovní skupiny zpracovala Městská část Praha 16 materiál nazvaný "Zadávací dokumentace podkladové studie - Sportovně rekreační areál Radotín", který obsahuje zásady a požadavky na vypracování urbanistické studie, včetně vyhodnocení proveditelnosti záměru jak z hlediska finančního, tak z hlediska majetkových poměrů. Základním podkladem pro vyhotovení studie je alternativní návrh řešení tohoto území předložený na Magistrát hlavního města Prahy naší městskou částí, který zahrnuje ochranný přístav pro pražskou lodní flotilu (vznikne zvětšením stávajícího přístavu) a sportovně přírodní park se systémem cyklo a in-line stezek.

V současné době dochází k vyhodnocování podaných nabídek v rámci vypsaného výběrového řízení na zpracovatele urbanistické studie. Termín pro zpracování studie je stanoven do konce října letošního roku.
Zájemci o spolupráci na projednávání této studie se mohou přihlásit u autora tohoto článku.
Ing. Milan Bouzek

Zveřejněno: 18.08.2014 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 6145 x