Jezera a územní plán

Magistrát hl. m. Prahy rozhodl o opakovaném veřejném projednání návrhů celoměstsky významných změn územního plánu (Z 2724/00, Z 2744/00) včetně vyhodnocení vlivů Z 2724/00 na udržitelný rozvoj území.

Návrh se týká změn v oblasti plánovaných tzv. Radotínských jezer (viz např. Noviny Prahy 16 č. 5/2012). Veřejné projednání se bude konat 24. září 2012 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 (stejný termín je stanoven pro podání námitek a připomínek).

Veřejná vyhláška je zveřejněna na www.praha.eu na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Kompletní dokumentace návrhů je k nahlédnutí v informačním středisku URM, Jungmanova 29, Praha 1 v pondělí, úterý, středa a čtvrtek 8.00-18.00 hod., v pátek 8.00-16.00 hod. nebo v elektronické podobě na stránkách Hl. m. Prahy.

Zveřejněno: 05.09.2012 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 5584 x