Kdy a kam pro voličský průkaz

Pokud se volič nebude v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (20. a 21. října) zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, má možnost požádat obecní úřad příslušný dle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

Požádat o vydání voličského průkazu může volič osobně do 18. října 2017 do 16.00 hodin nebo listinným podáním doručeným nejpozději do 13. října 2017. Podání v listinné podobě musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče. U listinného podání se jedná o datum doručení Úřadu městské části Praha 16, nikoli datum odeslání. 

Pro voliče hlášené k trvalému pobytu v Praze – Radotíně vyřizuje žádosti o vydání voličského průkazu Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha – Radotín (v prvním patře budovy, kanceláře č. 14 - 16, na stejném místě, kde se vydávají občanské průkazy a cestovní doklady). 

Na stejné adrese bude zároveň i voličský průkaz předán, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv k podání žádosti o jeho vydání).
 
Podání žádosti o vydání voličského průkazu:
  • OSOBNĚ – můžete požádat o vydání průkazu do 18. října 2017 do 16 hodin,

  • LISTINNÝM PODÁNÍM (poštou nebo datovou schránkou ntsbt5z), které musí být úřadu doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017.
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PSP ČR, 20. - 21. října 2017 (pdf, 94 kB) 

Bližší informace podá vedoucí Odboru občansko správního Bc. Ivana Janská 
Zveřejněno: 09.10.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3731 x