Personální obsazení letopisecké komise

Platné pro volební období 2018 - 2022:

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předsedkyně  Farníková Irena, Ing.
 Člen  Bárta Jiří
 Členka  Gruberová Andrea, Ing.
 Členka Hanová Ivana
 Člen Lukavský Jan
 Člen Moravec Miroslav
 Člen Přikryl Jan, Ing., CsC. 
 Člen Rak Štěpán, Ph.D.
 Člen  Ševčík Ivan
 Člen  Šindelka Jaroslav, Ing.
 Členka Šišková Jaroslava, Mgr.
 Člen Vančák Pavel, Bc.
 Tajemnice Korčáková Markéta, Ing.
 Web  www.letopisciradotin.cz

Složení letopisecké komise bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 66 ze dne 5.12.2018. Změny jsou odsouhlaseny usnesením rady č. 925 a 926 ze dne 16.6.2021.
Zveřejněno: 12.12.2018 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 23.03.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 5511 x