Personální obsazení sociální a zdravotní komise

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předsedkyně  Baráková Simona, Bc.
 Člen Burian Jan, MUDr.
 Členka  Habadová Olga
 Členka  Hrabalová Eva, PharmDr.
 Členka  Kopáčová Zdeňka
 Členka  Mašková Naďa
 Členka  Pávková Marie
 Členka  Petrová Jana
 Členka  Pištěláková Ilona
 Členka  Potůčková Vlasta
 Členka  Říhová Božena
 Členka  Staňková Gisela
 Tajemnice  Stejskalová Jitka, Mgr.

Složení sociální a zdravotní komise bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 65 ze dne 5.12.2018
Zveřejněno: 12.12.2018 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 07.01.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 16103 x