Personální obsazení stavební komise

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předseda  Knotek Miroslav, Mgr.
 Člen  Bouzek Martin, Ing.
 Člen Cigánik Jan
 Člen Fleischner Jan  
 Člen Helmová Irena, JUDr.
 Členka  Kolářová Bohuslava, Ing. arch.
 Člen  Korčák Ondřej, Ing. arch.
 Člen Malášek Michal, MgA.
 Člen Mrzkoš Michal, Ing.
 Člen  Pechar Jiří, Ing.
 Člen Pomahač Matěj, Mgr.
 Člen  Stodola Milan, Ing.
 Člen  Tvrdík Jaromír, Ing.
 Člen  Zapletal Rostislav
 Členka Zdráhalová Jana, Ing. arch., Ph.D.
 Tajemnice  Hamrská Miluše, Ing. arch. 

Složení stavební komise bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 62 ze dne 5.12.2018
Zveřejněno: 12.12.2018 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 07.01.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 20948 x