Kompetence Mgr. Miroslav Knotek

Kompetence 1. místostarosty Městské části Praha 16 pro funkční období 2018 - 2022 byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 16 číslo 35 ze dne 7.11.2018 následovně: 

  • školství a sport, životní prostředí, strukturální fondy, stavební činnost, územní plán.

K úpravě došlo 21.10.2020 usnesením č. 676/2020.

Zveřejněno: 01.11.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 9888 x