Usnesení zastupitelstva č.2

Kontrola plnění usnesení

Číslo zastupitelstva: 14
č. 2
Ze dne 29.03.2021

s c h v a l u j e

plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16.

Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 94 x