Kritický stav lávky v Radotíně

Radotínská lávka pro pěší, 15.4.2014Na vjezdu na lávku přes Berounku v Praze-Radotíně jsou od konce minulého roku umístěny betonové zábrany. Není to proto, že by místní radnice chtěla komukoli ztěžovat život, ale protože ji bylo nutné okamžitě zabezpečit proti shromažďování většího počtu osob, vjezdu koní či motorek. Dokud neproběhnou práce na dočasné stabilizaci, nesmí se lávka zatěžovat. Důvodem je výsledek poslední měření meziročního pohybu lávky, které prokázalo alarmující nadměrný svislý i vodorovný průhyb lávky v místě šikmých závěsů o cca 30 cm.

Průhyb je jasně patrný na zábradlí lávky, 15.4.2014 Průhyb je jasně patrný na zábradlí lávky, 15.4.2014Průhyb a sedání se od ničivé povodně v roce 2002 neustále zvětšovaly, výrazným způsobem se na lávce podepsala i poslední červnová povodeň v roce 2013. Statický přepočet lávky z ČVUT udává akutní potřebu rozsáhlé rekonstrukce lávky, ze závěru odborníků zároveň vyplývá nutnost provést okamžitá kroky k zajištění jejího bezpečného užívání.

Proto přistoupila radotínská radnice k razantním opatřením, která sice ztěžují průchod zejména cyklistů, kočárků a menších motocyklů, ale zabezpečují základní požadavek statika na podstatné omezení pohybu po lávce. Instalované betonové zábrany na obou koncích lávky doplňuje dopravní značení s dodatkovými tabulkami, upozorňujícími na nutnost procházet po lávce jednotlivě.

Někdo se tím však cítil osobně natolik omezován, že se pustil do odstraňování zátarasů. Vinou tohoto vandalství skončily betonové bloky pod lávkou. A dokud se je pracovníkům Technických služeb Praha - Radotín nepodařilo vrátit zpět, byla mostovka zcela volně přístupná. Což je velmi nebezpečné – ne přímo v daném okamžiku, nadměrné zatěžování narušené konstrukce však může vést k havárii.

demolované zábrany, foto Městská policie hl. m. Prahy 10.4.2014 demolované zábrany, foto Městská policie hl. m. Prahy 10.4.2014 demolované zábrany, foto Městská policie hl. m. Prahy 10.4.2014 Reinstalovaná torza zábran, 15.4.2014 Reinstalovaná torza zábran, 15.4.2014

Připravované provizorní podepření lávky v místě posledních dvou závěsů na radotínské straně lávky by mělo zajistit konstrukci lávky proti dalším posunům. „I tato dočasná stabilizace je velice nákladná záležitost a bude znamenat redukci některých letošních plánovaných investičních záměrů.“ říká radotínský starosta Karel Hanzlík a dodává, že „po provedeném statickém zajištění konstrukce se pravděpodobně dočasně instalovaná opatření budou moci odstranit.“

Již nyní nechala radotínská radnice zpracovat studii na rekonstrukci lávky či případnou výstavbu nové, a to v několika variantách včetně stanovení cen. Momentálně se rovněž pracuje na zadání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a bude se zpracovávat realizační dokumentace ke stavebnímu povolení. Výběr zhotovitelské firmy pak proběhne formou veřejné soutěže.

Zveřejněno: 15.04.2014 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 10253 x