Personální složení Krizového štábu

Funkce Příjmení, jméno, titul
 Vedoucí  Hanzlík Karel, Mgr.
 Zástupce vedoucího  Knotek Miroslav, Mgr.
 Členka Böhmová Lenka, Ing.
 Člen  Cedidla Jan, mjr., Mgr.
 Člen Dušička Gregor, Mgr., DiS.
 Člen Farník Jan, Ing.
 Člen  Hejna Zdeněk, Mgr.
 Členka  Hübnerová Lenka, Ing.
 Člen Janda David
 Člen Jirásek Pavel, Ing.
 Člen Kinduch Oldřich, npor., Bc.
 Člen Kovařík Jiří, Mgr.
 Členka Králová Ilona, MUDr.
 Člen Kubec Milan
 Člen Lukosz Daniel, Bc.
 Člen Marášek Jakub
 Člen Martínek Jan
 Členka Nováková Jarmila, Ing.
 Členka Rohlíková Věra, Mgr.
 Člen Svoboda Jiří, npor., DiS.
 Člen Švitorka Pavel, Ing.
 Členka Valínová Kateřina, DiS.
 Tajemník  Kalina Viktor, DiS.
Zveřejněno: 13.12.2018 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 07.01.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 19139 x