Usnesení rady č.1231

Místostarosta + KÚ (ÚŠK) - žádost Soukromé mateřské školy a základní školy Petrklíč, náměstí Osvoboditelů 1368, Praha-Radotín o souhlas se zřízením a provozováním dětské skupiny „Klíček“ pro 15 dětí do věku 3 let

Číslo rady: 89
č. 1231
Ze dne 25.05.2022

rada  s o u h l a s í

se zřízením a provozováním dětské skupiny „Klíček“ v Soukromé mateřské škole a základní škole Petrklíč, náměstí Osvoboditelů 1368, Praha-Radotín pro 15 dětí do věku 3 let. Souhlas bude přílohou k žádosti o dotaci v rámci výzvy OP Zaměstnanost č. 142 – Vytvoření kapacit nových dětských skupin v Praze.

Zveřejněno: 31.05.2022 – Martina Stará ; Přečteno 127 x