Usnesení rady č.1240

Místostarosta + OE - přijetí daru ve výši 5.000 Kč od pana OSOBNÍ ÚDAJE pro Základní školu Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín

Číslo rady: 90
č. 1240
Ze dne 08.06.2022

2022  rada  s o u h l a s í

s přijetím daru ve výši 5.000 Kč od pana OSOBNÍ ÚDAJE pro Základní školu Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín, zastoupenou ředitelem školy Mgr. Jiřím Kovaříkem na nákup výtvarného materiálu, metodického či výukového materiálu a učebních pomůcek.

Zveřejněno: 14.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 118 x