Usnesení rady č.1215

Místostarosta + OE - přiznání odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a školských zařízení Městské části Praha 16 za 1. pololetí školního roku 2021/2022

Číslo rady: 88
č. 1215
Ze dne 11.05.2022

rada  s o u h l a s í

s vyplacením odměny za 1. pololetí školního roku 2021/2022 řediteli Základní školy Praha – Radotín Mgr. Jiřímu Kovaříkovi, ředitelce Mateřské školy Praha – Radotín Mgr. Věře Rohlíkové a řediteli Školní jídelny Praha – Radotín Bc. Danielu Lukoszovi dle přiložených a doporučených podkladů schválených při jednání Komise pro stanovení výše odměn pro vedoucí pracovníky školských zařízení a školní jídelny ze dne 28. dubna 2022.
Zveřejněno: 16.05.2022 – Martina Stará ; Přečteno 147 x