Usnesení rady č.714

Místostarosta + OE - přiznání odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a školských zařízení Městské části Praha 16 za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Číslo rady: 52
č. 714
Ze dne 18.11.2020

rada  s o u h l a s í

s vyplacením odměny za 2. pololetí školního roku 2019/2020 řediteli Základní školy Praha – Radotín Mgr. Zdeňku Stříhavkovi, ředitelce Mateřské školy Praha – Radotín Mgr. Věře Rohlíkové a řediteli Školní jídelny Praha – Radotín Bc. Danielu Lukoszovi dle přiložených a doporučených podkladů schválených při jednání Komise pro stanovení výše odměn pro vedoucí pracovníky školských zařízení a školní jídelny ze dne 6. listopadu 2020. 
Zveřejněno: 24.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 76 x