Usnesení rady č.716

Místostarosta + OMH - k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na akci „Výsadba stromů 2021 – P16 Radotín“, a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění

Číslo rady: 52
č. 716
Ze dne 18.11.2020

rada  s o u h l a s í

s návrhem na vyhlášení výběrového řízení na akci „Výsadba stromů 2021 – P16 Radotín“, a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Zveřejněno: 24.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 106 x