Usnesení rady č.698

Místostarosta + OMH - podání žádosti o odejmutí správy svěřené věci, a to stavby „Splašková kanalizace Šárovo kolo v Praze – Radotíně“, prostřednictvím Odboru evidence majetku Magistrátu hlavního města Prahy

Číslo rady: 51
č. 698
Ze dne 04.11.2020

rada  s o u h l a s í

s podáním žádosti o odejmutí správy svěřené věci, a to stavby „Splašková kanalizace Šárovo kolo v Praze – Radotíně“ v hodnotě 6.405.749,06 Kč, prostřednictvím Odboru evidence majetku Magistrátu hlavního města Prahy
Zveřejněno: 09.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 99 x