Usnesení rady č.715

Místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Smlouvě budoucí o koupi nemovitých 9. ledna 2018, ve znění Dodatku č. 1 věcí č. 4184/2018 ze dne 8. dubna 2019, uzavřené mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností archlin s.r.o., IČ: 06281524, Křenova 438/6, Praha 6-Veleslavín, jehož předmětem je změna názvu budoucí kupní společnosti a prodloužení lhůty k uzavření smlouvy o koupi nemovitých věcí

Číslo rady: 52
č. 715
Ze dne 18.11.2020

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Smlouvě budoucí o koupi nemovitých věcí č. 4184/2018 ze dne 9. ledna 2018, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 8. dubna 2019, uzavřené mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností archlin s.r.o., IČ: 06281524, Křenova 438/6, Praha 6-Veleslavín, jehož předmětem je změna názvu budoucí kupní společnosti a prodloužení lhůty k uzavření smlouvy o koupi nemovitých věcí.
Zveřejněno: 24.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 92 x