Usnesení rady č.1297

Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/15654/2258979 mezi povinnou Městskou částí Praha 16, oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, a investorem vynucené přeložky kabelového vedení Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s., IČ: 03447286, Veletržní 1623/24, Praha 7, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/41, 357/42, 357/43, 942/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého a vysokého napětí

Číslo rady: 98
č. 1297
Ze dne 14.09.2022

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/15654/2258979 mezi povinnou Městskou částí Praha 16, oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, a investorem vynucené přeložky kabelového vedení Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s., IČ: 03447286, Veletržní 1623/24, Praha 7, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/41, 357/42, 357/43, 942/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého a vysokého napětí. 
Zveřejněno: 21.09.2022 – Martina Stará ; Přečteno 148 x