Usnesení rady č.1292

Místostarosta - vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na realizaci dokončení stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně“, dle § 53 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění

Číslo rady: 97
č. 1292
Ze dne 31.08.2022

rada  s o u h l a s í

s návrhem na vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na realizaci dokončení stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně“, dle § 53 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Zveřejněno: 05.09.2022 – Martina Stará ; Přečteno 157 x