Usnesení rady č.1287

Místostarosta - zavření smlouvy o dílo se společností EXCON, a.s., Praha 9-Vysočany, Sokolovská 187/203, IČ: 00241598 na realizaci zabezpečení stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně“, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění a v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odsouhlasenou Radou městské části Praha 16 usnesením č. 796/2021 z 27. ledna 2021

Číslo rady: 96
č. 1287
Ze dne 24.08.2022

rada  s o u h l a s í

s návrhem na uzavření smlouvy o dílo se společností EXCON, a.s., Praha 9-Vysočany, Sokolovská 187/203, IČ: 00241598 na realizaci zabezpečení  stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně“,  dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění a v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odsouhlasenou Radou městské části Praha 16 usnesením č. 796/2021 z 27. ledna 2021.
Zveřejněno: 30.08.2022 – Martina Stará ; Přečteno 219 x