Na "kabelovce" se stále pracuje

Další jednání zástupců radotínské radnice a firmy UPC Česká republika, s.r.o., jež koupila technologii pro rozvod kabelové televize a internetového připojení v Radotíně od společnosti TV NET, se uskutečnilo ve středu 24. května. Řešily se na něm stížnosti některých občanů na výpadky v kvalitě poskytovaných služeb.

Městská část Praha 16 jako majitel některých rozvodů instalovaných ve veřejných komunikacích, které firmě UPC pronajímá, spolupracuje na jejich postupné obnově tam, kde je to potřeba. V některých místech jsou totiž páteřní kabely poškozeny (to je případ např. oblasti kolem Strážovské ulice), staré vedení navíc ne vždy má kapacitu dostačující pro přenos digitálního vysílání, UPC pracuje s vyššími frekvencemi než původní TV NET.

Podle informací UPC již firma do obnovy sítě v Radotíně investovala 3,9 milionu korun (což je částka mnohonásobně převyšující původní odhady) a dosud nejde o konečný účet. Někde navíc, aby se nemuselo znovu kopat do nových povrchů komunikací, si firma pronajala optické kabely od společnosti T-mobil.

Přesto ještě stále není vše v takovém stavu, jaký by byl potřeba pro kvalitní příjem a poskytnutí všech nabízených služeb, do 9. června však měla proběhnout výměna posledních 250 m poškozených kabelů na hlavních trasách sítě Radotín. V dalším kroku pak dojde k prověřování kvality signálu a dořešení jednotlivých problémových lokalit nebo domů. Zhoršená kvalita služeb však může být způsobena i špatnou vnitřní instalací v bytě zákazníka, UPC tak nabízí možnost realizace nových rozvodů. Ty jsou ale, vyjma první zásuvky, již zpoplatněny.

Starosta městské části Mgr. Karel Hanzlík od firmy žádal především zlepšení poskytovaných informací ze strany call centra UPC, které, vzhledem k tomu, že je celorepublikové, někdy není schopno podat přesnou odpověď. Firma přislíbila opětovné proškolení svých pracovníků a vyčlenění těch nejzkušenějších právě pro oblast Radotína. Další požadavek směřoval na dodání časového harmonogramu rekonstrukčních prací a na způsob řešení kompenzací pro občany, kteří nedostávali v delším časovém rozsahu slibované a zpoplatňované služby. V rámci jednání byla podána informace, že reklamace kvality poskytnutých služeb řeší UPC průběžně a vždy jednotlivě s každým zákazníkem. Podle rozsahu výpadku připojení pak poskytuje kompenzaci.

O jakémkoli problému se signálem je hlavně třeba firmě dát vědět – prostřednictvím UPC Klientského centra na telefonním čísle 241 005 100 nebo písemně prostřednictvím kontaktního formuláře na www.upc.cz. V případě nespokojenosti s postupem UPC je možné psát na adresu technika@praha16.eu, z níž městská část předává podněty přímo vedení UPC.

 

Zveřejněno: 07.06.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7173 x