Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021

Městská část Praha 16 v souladu s § 11 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje návrh rozpočtu Městské části Praha 16 pro rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2026.

Přílohy:

 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané MČ Praha 16 uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu rozpočtu, nebo ústně při projednávání návrhu rozpočtu na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 dne 20. ledna 2021.

Zveřejněno: 28.12.2020 – Kateřina Valínová ; Přečteno 701 x