Návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2021

Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.

Plné znění návrhu závěrečného účtu je v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněno na elektronické Úřední desce Úřadu městské části Praha 16 (www.praha16.eu) v tomto rozsahu:Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Městské části Praha 16 uplatnit písemně ve lhůtě do 10. června 2022 na adrese: Odbor ekonomický ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, nebo ústně při jeho projednávání návrhu závěrečného účtu na veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 dne 20. června 2022.

Zveřejněno: 25.05.2022 – Kateřina Valínová ; Přečteno 218 x