Nebezpečný odpad se bude svážet 4. listopadu

Ve středu 4. listopadu mohou občané Radotína využít služeb mobilního sběru nebezpečných odpadů. Trasa svozu má osm zastávek, začíná v 15 hodin na křižovatce ul. Věštínská - V Parníku a končí před devatenáctou hodinou v Safírové ulici.

Obsluze vozu tak občané mohou odevzdat odpady jako jsou rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). 

V rámci svozu není možné odevzdat stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách.

Trasa svozu ve středu 4. listopadu: 
  • 15.00 - 15.20 hod.: Křižovatka ul. Věštínská - V Parníku
  • 15.30 - 15.50 hod.: Křižovatka ul. Stadionová - Na Rymáni
  • 16.00 - 16.20 hod.: Ul. Vojetická (u stání kontejnerů)
  • 16.30 - 16.50 hod.: Ul. Sídliště (parkoviště před trafostanicí)
  • 17.00 - 17.20 hod.: náměstí Osvoboditelů (před prodejnou Albert)
  • 17.30 - 17.50 hod.: Křižovatka ul. Prvomájová – Grafitová
  • 18.00 - 18.20 hod.: Křižovatka ul. Živcová – Radkovská
  • 18.30 - 18.50 hod.: Ul. Safírová (u stání kontejnerů)
Harmonogram svozu nebezpečného odpadu v roce 2020
Zdroj: Portál životního prostředí hl. m. Prahy; Vozidlo na mobilní sběr NO 2020

Vozidlo určené pro "Mobilní sběr nebezpečných odpadů"


Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243, 731 451 582 nebo 602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit, na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat všechna telefonní čísla.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši do 100 000 Kč dle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, je možné kontaktovat pracovníky MHMP, tel.: 236 004 457.

Kompletní info na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy
Zveřejněno: 19.02.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1069 x