Nebezpečný odpad se bude svážet 5. srpna

Ve středu 5. srpna mohou občané Radotína využít služeb mobilního sběru nebezpečných odpadů. Trasa svozu má osm zastávek, začíná v 15 hodin na křižovatce ul. Věštínská - V Parníku a končí před devatenáctou hodinou v Safírové ulici.

Obsluze vozu tak občané mohou odevzdat odpady jako jsou rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). 

V rámci svozu není možné odevzdat stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách.

Trasa svozu ve středu 5. srpna: 
  • 15.00 - 15.20 hod.: Křižovatka ul. Věštínská - V Parníku
  • 15.30 - 15.50 hod.: Křižovatka ul. Stadionová - Na Rymáni
  • 16.00 - 16.20 hod.: Ul. Vojetická (u stání kontejnerů)
  • 16.30 - 16.50 hod.: Ul. Sídliště 
  • 17.00 - 17.20 hod.: náměstí Osvoboditelů (před prodejnou Albert)
  • 17.30 - 17.50 hod.: Křižovatka ul. Prvomájová – Grafitová
  • 18.00 - 18.20 hod.: Křižovatka ul. Živcová – Radkovská
  • 18.30 - 18.50 hod.: Ul. Safírová (u stání kontejnerů)
Zdroj: Portál životního prostředí hl. m. Prahy; Vozidlo na mobilní sběr NO 2020

Vozidlo určené pro "Mobilní sběr nebezpečných odpadů"


Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru platí povinnost prokázat se občanským průkazem, kterým se potvrdí trvalý pobyt na území Prahy. Občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče mobilního svozu na telefonním čísle 601 389 243, 731 451 582. Sběr zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit, v jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní čísla.
Vloženo: 22.07.2020 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 04.08.2020 ; Přečteno 1151 x