Nepoužité léky nepatří do koše, ale do lékárny

Léky jsou platnou legislativou definovány jako nebezpečný odpad, a podle toho je také třeba s nimi zacházet. V žádném případě není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnic společně s běžným odpadem či zbavovat se jich nějakým jiným způsobem (např. splachovat do WC). 

Nejjednodušším a zároveň správným způsobem je odevzdat je přímo v lékárně. Případně je možné tato použitá či neupotřebená léčiva odevzdat i ve  sběrných dvorech hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.

Každá lékárna je povinna nepoužité léky od občana převzít. V Praze je lékárnám umožněno zapojit se do systému svozu použitých léčiv organizovaného městem, v současné době je v systému 320 lékáren po celém území Prahy, ze kterých jsou upotřebená léčiva pravidelně svážena a likvidována. Ročně takto z území Prahy sveze a odstraní společnost SUEZ Využití zdrojů, a.s., která tuto službu zajišťuje, cca 90 tun léčiv. Veškeré náklady spojené se svozem a odstraněním léčiv ze zapojených lékáren hradí město ze svého rozpočtu, přičemž tyto náklady jsou městu následně v plné výši kompenzovány Ministerstvem financí ČR.

Zdroj: Tisková zpráva HMP

Pilulky, ilustrační obrázek
Zveřejněno: 11.10.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 5259 x