O čem jednali radotínští zastupitelé na svém zasedání

Řádné jednání Zastupitelstva městské části Praha 16 se konalo ve středu 20. ledna 2021 v aule místní základní školy. Hlavním bodem programu byl návrh rozpočtu městské části Praha 16, který byl na rok 2021 schválen jako vyrovnaný, na straně příjmů a výdajů ve výši 115,5 milionů Kč. 

Mezi nejvýznamnější investiční projekty letošního roku patří dostavba Centra Koruna, projekční příprava výstavby nové radnice a výkup strategických pozemků, počítá se i s financemi na lokální protipovodňová opatření na Rymáni, která by měla ochránit tuto oblast proti dynamickým účinkům povodní. Peníze půjdou i na rekonstrukce domů a bytů v městském majetku. Významné běžné výdaje tvoří neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, pečovatelské službě, podpoře volnočasovým organizacím působícím na území městské části v podobě dotačních prostředků, dále na kulturu a činnost místní knihovny, místní správy, IT služby aj.

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny převážně přijatými transfery od hlavního města a ze státního rozpočtu na činnost samosprávy a na poskytovaný přenesený výkon státní správy. Vlastní příjmy tvoří zejména výtěžek z nájmu bytového fondu a komerčních ploch, poplatky za zábor veřejného prostranství, správní poplatky, daň z nemovitosti, příjmy z vydobytých prostor a příjmy ze vstupného z kulturního střediska, kina, místní knihovny nebo poplatky za pečovatelské služby.

Karel Hanzlík"Rozpočet na letošní rok počítá s nižším příjmem v ekonomické činnosti především z důvodu předpokládaných úlev radotínským podnikatelům z nájmu komerčních prostor městské části jako pomoci v rámci omezení jejich činnosti vládními opatřeními v boji proti koronavirové pandemii nebo nižšího příjmu ze vstupného z kulturních zařízení," sděluje starosta Karel Hanzlík a dodává: "Tento výpadek na straně příjmu je vykompenzován snížením výdajů hlavně do oblasti kultury, která minimálně první půlku roku nebude standardně fungovat jako v předchozích letech."

Novým zastupitelem je Matěj Pomahač. Složil zastupitelský slib
Na uvolněný post zastupitele měl nastoupit už k datu minulého zasedání Matěj Pomahač z koalice Společně pro Radotín (koalice KDU-ČSL, Zelených a TOP 09), ale zastupitelský slib složil až nyní. Kvůli povinné karanténě nemohl tento úkon provést na listopadovém zasedání. Ve funkci nahradil Luďka Sedláka, který rezignoval v listopadu.

V dalším programu, kromě informací o hospodaření městské části, rozpočtových úpravách a standardních majetkových záležitostí zastupitelé schválili i bezúplatný převod nepotřebné hasičské techniky, kterou využívali radotínští dobrovolní hasiči, do majetku Obce Třebotov. Odsouhlasen byl i převod movitého majetku, který dosud měli profesionální hasiči z Radotína od městské části pouze zapůjčen.

Zveřejněno: 22.01.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 10792 x