Usnesení zastupitelstva č.19

Odsouhlasení usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Číslo zastupitelstva: 13
č. 19
Ze dne 20.01.2021

s c h v a l u j e 

usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16.
Zveřejněno: 27.01.2021 – Martina Stará ; Přečteno 226 x