Usnesení zastupitelstva č.17

Odsouhlasení usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Číslo zastupitelstva: 14
č. 17
Ze dne 29.03.2021

s c h v a l u j e 

usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16. 

Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 96 x