Personální obsazení Povodňové komise

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předseda  Hanzlík Karel, Mgr.
 Místopředseda  Knotek Miroslav, Mgr.
 Člen  Bouzek Milan, Ing.
 Členka  Böhmová Lenka, Ing.
 Člen  Dušička Gregor, Mgr., DiS.
 Člen  Farník Jan, Ing.
 Členka  Hübnerová Lenka, Ing.
 Člen  Janda David
 Členka Jíchová Helena, Ing.
 Člen  Jirásek Pavel, Ing.
 Členka  Králová Ilona, MUDr.
 Člen  Kubec Milan
 Člen Marášek Jakub, DiS.
 Člen  Martínek Jan
 Člen  Švitorka Pavel, Ing.
 Tajemník  Kalina Viktor, Bc., DiS.

Složení povodňové komise bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 71 ze dne 5.12.2018
Zveřejněno: 13.12.2018 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 29.10.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 22758 x