Usnesení zastupitelstva č.8

Podání žádosti o: I. odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemkům typu silnice parc.č. 99/4, 942/2, 2511/19 a 2589/2 v k.ú. Radotín a pozemku pod cyklostezkou A1 parc.č. 1435/7 v k.ú. Radotín; II. svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemkům typu ostatní komunikace parc.č. 25/45, 1272/2, 1277/2, 1530/29, 1539/6, 1540/4, 1686/3, 1768/5, 2524/1, 2554/6, 2566/5 a 2625/2 v k.ú. Radotín

Číslo zastupitelstva: 14
č. 8
Ze dne 29.03.2021

I.  s o u h l a s í 

s návrhem podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemkům typu silnice parc.č. 99/4, 942/2, 2511/19, 2589/2 v k.ú. Radotín a pozemku pod cyklostezkou A1 parc.č. 1435/7 v k.ú. Radotín.

 

II.  s o u h l a s í 

s návrhem podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemkům typu ostatní komunikace parc.č. 25/45, 1272/2, 1277/2, 1530/29, 1539/6, 1540/4, 1686/3, 1768/5, 2524/1, 2554/6, 2566/5 a 2625/2 v k.ú. Radotín.

Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 108 x