Pondělní zasedání zastupitelstva

V pondělí 20. června se v aule radotínské základní školy konalo XXI. řádné jednání Zastupitelstva městské části Praha 16, pokud nebude svoláno zasedání zastupitelstva ještě v září, jednalo se o poslední řádné jednání před podzimními volbami.

Krom majetkových a informačních bodů programu se projednávaly tři důležité oblasti - závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2021 a výsledky auditu, metropolitní plán a změny ohledně Centra Radotín.

Závěrečný účet
Důležitým bodem programu bylo schválení závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2021. Hospodaření v hlavní rozpočtové činnosti za loňský rok skončilo s přebytkem ve výši 11,17 milionů a v ekonomické činnosti se ziskem 10,76 milionů Kč. S kladným hospodářským výsledkem dopadly, krom jedné, i všechny příspěvkové organizace zřizované Městskou částí Praha 16. 

V souvislosti s přezkumem hospodaření provedeném kontrolory z pražského magistrátu nebyly nalezeny žádné zásadní ani drobné nedostatky, které by měly negativní dopad na hospodaření městské části. Radotínský starosta Karel Hanzlík poděkoval tajemníkovi úřadu a vedoucím odborů za skvělou spolupráci s auditory, kteří kontrolu prováděli. „Opakovaně bylo nezávislým auditem potvrzeno zodpovědné a efektivní hospodaření městské části, což mne jako správce radotínské kasy velice těší,“ sdělil k závěrečné zprávě o provedené kontrole hospodaření MČ Praha 16 radotínský starosta Karel Hanzlík. 

V reakci na dotaz jednoho z opozičních zastupitelů, proč není součástí zprávy i audit hospodářského výsledku organizace Radotínská o.p.s., která má na starost provoz sportovní haly, biotopu a bazénu v Radotíně, bylo konstatováno, že tato organizace je zcela soběstačná a není nutné její provoz jakýmkoliv způsobem finančně podporovat, má tedy samostatný audit. „Při zakládání organizace Radotínská o.p.s. jsme doufali přesně v tento výsledek, tedy finanční nezávislosti na městské části a jsem velice rád, že se to také povedlo,“ dodal starosta.

V kladných číslech je i hospodaření městské části od ledna do března letošního roku, v hlavní činnosti je průběžné hospodaření v rozpočtovém přebytku ve výši 4,89 milionů Kč, v ekonomické činnosti dosahuje zisk 25,9 milionů Kč.

Metropolitní plán
26. dubna 2022 zveřejnil Magistrát hlavního města Prahy upravený návrh Metropolitního plánu. Jedná se o nový územní plán, který bude určovat budoucí podobu Prahy. Radotínská radnice již od začátku zveřejnění vyjadřuje svůj nesouhlas s upraveným návrhem, jelikož je v něm velké množství nedostatků. Na pondělním jednání zastupitelstva bylo schváleno deset zásadních připomínek k tomuto plánu. Nesouhlas se týká například změn využitelnosti pozemků (např. navrhovaná změna z ovocného sadu na zastavitelné území či změna stabilizované zastavitelné obytné plochy v okolí Ski Bike centra či plánovaného parkovacího domu na transformační území) či s nedostatečnou ochranou území v souvislosti se změnou klimatu.

Dle vyjádření místostarosty Miroslava Knotka je metropolitní plán nesrozumitelný, nekoncepční a nepřehledný. „Rezignuje na stanovení žádoucího způsobu využití území a jeho intenzit, které jsou vstupem pro stanovení koncepce veřejné vybavenosti a veřejné i individuální dopravy. Neumožňuje odhadnout počty nových obyvatel a ani se nepokouší formulovat požadavky na kapacitu veřejné občanské vybavenosti – nová školská a zdravotnická zařízení. Nový plán zvyšuje kapacitu městského prostředí hl. m. Prahy a nestanovuje zvýšení technické infrastruktury,“ dodal místostarosta.

Pozemkové změny Centra Radotín
Zastupitelstvem byl schválen dodatek ke smlouvě s investorem stavby Centra Radotín. V průběhu přípravy projektu se ukázalo, že plánované budovy budou zabírat menší plochu, než jak se předpokládalo v době uzavírání smlouvy. Rozsah prodávaných pozemků bude 4,490 m2 místo 10.718 m2, a to bez vlivu na celkovou výši sjednané kupní ceny.

XXI. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 20.6.2022 XXI. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 20.6.2022 XXI. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 20.6.2022
Zveřejněno: 22.06.2022 – Eva Javorská ; Přečteno 486 x