Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost se týkala poskytnutí následujících informací:

Jaké dotace byly poskytnuty městu Radotín z některého ministerstva ČR nebo Evropské unie v letech 1999 – 2009 na revitalizaci bytového fondu v majetku města a to v pořadí: rok, poskytovatel dotace, její výše a účel, na co byla použita. Jaké byly celkové příjmy města Radotín v letech 1999 – 2009 z privatizace bytového fondu v majetku města? Konkrétně které objekty z bytového fondu byly prodány v uvedeném období a jaká byla u prodávaných objektů stanovena cena za jeden metr čtvereční. Která firma vypracovala studii "Energetická revitalizace Sídliště" v roce 2008, kolik tato studie stála a jaké jsou její doporučené závěry.

Odpověď:

Městské části Praha 16 (dříve MČ Praha – Radotín) nebyly v letech 1999 – 2009 poskytnuty žádné dotace z ministerstev ČR ani EU na revitalizaci bytového fondu. V uvedeném období 1999 – 2009 se uskutečnily prodeje následujících objektů č.p.: 950, 956, 993, 1014, 1024, 1072, 1088, 1089, 1090, 1155, 1156, 1329, 1330, 1352, 1353, 1354, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361. Na každý bytový komplex byl vyhotoven znalecký posudek, který zohledňuje stáří a stav objektu. K 31.12.2008 byl výnos 52 391 127 Kč a vzhledem k tomu, že bylo ZMČ umožněno jednotlivým subjektům splácet kupní cenu, tak celkový výnos z prodeje bytového fondu bude činit cca 63 mil. Kč. V letošním roce probíhá další prodej vytipovaných bytových domů a výnos bude znám na konci roku 2009. Energetickou studii na "staré" Sídliště vypracovala firma TRIGAD, s.r.o., Slezská 32, 120 00, Praha 2, IČ: 25132067, za cenu 95 795 Kč. Studie klasifikuje jednotlivé objekty podle energetické náročnosti, přičemž navrhuje a finančně analyzuje opatření od pasivních (zateplení, výměna oken) až po aktivní (tepelná čerpadla, solární panely). Tato studie bude jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace.

Zveřejněno: 10.07.2009 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 5001 x